دانلود کتاب ساحل هلاکت

[ad_1]

آریان در دهکده ای زندگی می کند که انواع شایعات در مورد هلن ، پیرزنی که در غرقاب کنار آب زندگی می کند ، فراوان است. این نوجوان با دومی دوست است ، بنابراین این شایعه همیشه عجیب به نظر می رسد. اما یک سری اعتراض می تواند اوضاع را برگرداند و او را تهدید کند.

[ad_2]

منبع