دانلود کتاب سابقه و هدف: Ofenfrisches Alpenglück

[ad_1]

بهترین مکان برای چشیدن در خانه. سرآشپز حرفه ای الكساندر ریدر نشان می دهد كه چرا چنین است و چگونه می توانید از این پس بهترین ها را به خانه خود بیاورید. او در کتاب آشپزی قابل توجه خود ، آشپزی را از اجاق زنده می کند. توجه ویژه ای به کشف مجدد ویژه های فصلی و منطقه ای از منطقه آلپ دارد. این نه تنها تمام دستور العمل های شیرین و دلچسب آلپی را گرد هم آورده بلکه نشان می دهد والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها همیشه در خانه طبخ می کنند. امروز ، مانند آن زمان: “کمی بیشتر وقت” یکی از مهمترین و زیباترین مواد مخفی است.

[ad_2]

منبع