دانلود کتاب زیست پالایی: اقدامات حفاظت و مدیریت محیط زیست:

[ad_1]

این کتاب فن آوری های زیست پالایی را به عنوان ابزاری برای حفاظت و مدیریت محیط زیست مورد بررسی قرار می دهد. چشم اندازهای جهانی در مورد پیشرفت های اخیر در تصفیه بیولوژیکی آلاینده های مختلف محیطی را فراهم می کند. موضوعات تحت پوشش شامل تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​الکتریکی سازی گازهای زیستی از هضم کننده های بی هوازی ، مدل سازی ریاضی در تصفیه بیولوژیکی ، ارزیابی فناوری های توالی یابی نسل بعدی برای نظارت بر محیط زیست در کاهش فاضلاب است. تأثیر روشهای مختلف تصفیه فاضلاب مانند استفاده از الیاف نانو ، میکروبها و ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی. فرآیند بیوالکتروشیمیایی اصلاح نباتات و استراتژی های جذب بیولوژیکی. این کتاب برای دانشمندان و محققانی است که در زمینه پالایش زیستی فعالیت می کنند.

[ad_2]

منبع