دانلود کتاب زیست شناسی سیستم:

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها تمرکز دارد تا یک رویکرد نظری جدید را با پشتیبانی آزمایشی محکم و سفارشی ارائه دهد. فصل ها جزئیات مدل سازی ریاضی ، مشکلات روش ، تعدیل رفتار جمعی ، مطالعات متابولیکی ، پروفایل پویا و مطالعات ریخت شناسی کمی را ارائه می دهند. این فصول که در روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مرتبط ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. بیولوژی سیستم های صالح و کاربردی با هدف ارائه نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه حیاتی است.

[ad_2]

منبع