دانلود کتاب زیر درختان

[ad_1]

کم و سوفی احساس می کنند برای رسیدن به جنگل بارانی ، رودخانه و پسر عموهایشان برای همیشه سفر کرده اند. آنها می خواهند یک پلاس ، یک پستاندار تخمگذار استرالیایی را در طبیعت ببینند ، اما وقتی باران می بارد و رودخانه وحشی می شود ، نمی توانند چیزی ببینند. آنها می توانند این کار را به طور ناگهانی انجام دهند. درست در زیر آنها یک پلاکت پلاس وجود دارد و آنها نیاز به کمک دارند! اما هنگامی که تلاش های نجات به طرز وحشتناکی اشتباه انجام می شود ، فقط نباید از پلاتیپوس صرفه جویی کرد.

[ad_2]

منبع