دانلود کتاب زیبایی شناسی اجتماعی و محیط مدرسه: مطالعه موردی رفتارهای جوانمردانه

[ad_1]

این کتاب مدیریت کلاس زیبایی شناسی را در یک رویکرد تفسیری با سه زمینه ادبی نظریه پردازی می کند: مبانی تاریخی و فلسفی شوالیه ، گسترش شوالیه از طریق عصر ویکتوریا و مشکلات هویتی موازی در آموزش معلمان قرن بیست و یکم. هدف این کتاب بررسی رابطه بین اخلاق شوالیه و تحصیلات است. مطالعه موردی ارائه شده به طور خاص به این س questionال می پردازد: چگونه می توان جوانمردی را در یک فضای آموزشی دوباره تصور کرد یا نظریه پردازی کرد؟ مطالعات کمی به زمینه زیبایی شناسی و هرمنوتیکی در مدیریت طبقاتی و زندگی طبقاتی آمریکایی می پردازد و اتوود مفهوم قرون وسطایی جوانمردی اجتماعی را طی قرن ها شناسایی و ردیابی می کند و استدلال می کند که این امر در ساختار اجتماعی طبقاتی در قرن بیست و یکم نمود پیدا کرده است.

[ad_2]

منبع