دانلود کتاب زندگی متمرکز: جلد 1

[ad_1]

در چنین محیطی ، لو هونگ ، یک شهر کوچک ردیف دوم در یک کلانشهر شلوغ ، روزانه در بیکاری و بیکاری زندگی می کند. او همچنین به بازی می رفت و می خوابید. اما همه اینها با یک پیام QQ از همسایه متاهل همسایه جایگزین شد.

[ad_2]

منبع