دانلود کتاب زندگی بیدار

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت به سفری طولانی است. این دعوت از قوم خداست که دور هم جمع شوند و برای بیداری بزرگ گیاه بکارند. این یک احیای موقتی یا تجدید روحانی یا طراوت نیست ، بلکه یک بیداری کامل است. مهم نیست که موسسات مدیریت ، آموزش و پیشرفت ما برای دنیای ما ضروری است ، آنها توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف را ندارند ، وقت آن است که ما بفهمیم که آنها حتی در کنار هم قرار گرفته اند. فقط یک بیداری گسترده و گسترده از رحمت ، لطف و عشق مطلق خداوند قادر به ایجاد تفاوت مورد نیاز در دنیای امروز ما است. چند دوست ، حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و در این سفر بیدار با ما همراه شوید زیرا جی دی والت با پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش های امروز ما را در مسیری روزانه قدم می گذارد.

[ad_2]

منبع