دانلود کتاب زنبورها: این زنبورها را برای کودکان کشف کنید – کتاب زنبورهای عسل برای کودکان

[ad_1]

زنبورها عسل و بسیاری چیزهای دیگر را برای جامعه ما تأمین می کنند. این موجودات فعال اغلب به دلیل نیش متنفر هستند ، اما برای زنده ماندن به زنبورهای عسل نیاز داریم. در این کتاب ، کودک شما همه چیز را در مورد اثرات زنبورها و دلیل اهمیت آنها برای جامعه ما یاد خواهد گرفت ، بنابراین شما همچنین می توانید با انواع مختلف زنبورها آشنا شوید.

[ad_2]

منبع