دانلود کتاب زمینه وحی

[ad_1]

مکاشفه این اولین رمان بسیار تحسین شده در جهان فضایی ، اپرای فضایی را با سفری حیرت انگیز در خلیج های زمانی و فضایی برای مقابله با ماهیت واقعیت ، دوباره تعریف کرد … در آستانه کاوش در پرواز فضایی بود. اکنون دانشمندی ، دان سیلوست ، برای حل معمای آمانتینا قبل از تکرار تاریخ باستان در هیچ کاری متوقف خواهد شد. بدون هیچ منبع دیگری ، سیلوست اتحاد خطرناکی با خدمه سایبورگ کشتی فضایی Nostalgia for Infinity ایجاد می کند. اما وقتی او راز را فهمید ، قاتلی به او نزدیک می شود. زیرا آمانتینا به دلایلی نابود شد و اگر این دلیل آشکار شود ، جهان و واقعیت می توانند به طور غیرقابل بازگشت تغییر کنند … “[A] tour de force … فوق العاده خلاق. – هفتگی ناشران

[ad_2]

منبع