دانلود کتاب ریچارد واگنر – به درستی مورد توجه قرار گرفته است

[ad_1]

نویسنده – فیلسوف حقوقی و مورخ حقوق جزا – با کار “Staatsdämmerung” (2007) شناخته شده است – در اینجا وی چهارده مقاله در مورد کارهای واگنر ارائه داده است که قول داده “به درستی آنها را بگیرد”. در این مشارکت ها ، مسائل دولت و قانون در تصویر واگنر (به عنوان مثال ، حقوق بشر در واگنر ، قانون اساسی ایالت به عنوان یک زندگی هنری ، حکم الهی دوئل) مورد بررسی قرار می گیرد. این کار با استفاده از متدولوژی آموزش دیده قانونی شامل نوشته های نظری واگنر (به عنوان مثال ، در مقالاتی درباره هگل و واگنر یا نقوش Grail) انجام می شود. به این ترتیب ، تفسیرهای جالب موفقیت آمیز هستند (مانند مشارکت “Meistersinger” به عنوان اپرای جشنواره NS) ، از طرق مختلف بینش جدیدی می آورند و بیش از هر چیز به “هنرمند متفکر” واگنر احترام می گذارند

[ad_2]

منبع