دانلود کتاب ریشه ها: تصاویر و حقایق مربوط به ریشه ها را برای کودکان کشف کنید!

[ad_1]

ما ریشه ها را هنگام حفر گیاهان می شناسیم ، اما آیا می دانید برای چه مواردی استفاده می شود و چرا برای ساختار گیاه مهم هستند؟ کودک شما می تواند در این کتاب مفید درباره ریشه ها ، دلیل مهم آنها در گیاه را بیاموزد.

[ad_2]

منبع