دانلود کتاب ریشه های خودکامگی روسیه

[ad_1]

روسیه که از سال 1223 تا 1240 تحت تأثیر حملات مغول قرار داشت ، از آن زمان تاکنون جدا از تمدن های اروپا زندگی می کند. مانند این منطقه ، ساکنان ، فرهنگ و آیین آنها یک انزوای طولانی را تجربه کرده اند که این ویژگی فقط روسیه در فضای اروپا است. از قرن پانزدهم میلادی ، این کشور بدون تأثیر خارجی رشد چشمگیری داشته است. قدرت سیاسی به طور فزاینده ای شخصیت وحشیانه و استبدادی پیدا کرد. این ویژگی تکامل تاریخی روسیه دلیل دیگری برای زندگی در قرن های نخست حماسه دردناک آن است ، از ریشه تا عضویت پیتر بزرگ در پایان قرن هفدهم.

[ad_2]

منبع