دانلود کتاب رویکرد علمی به اخلاق: احترام بیشتر به اخلاق در تجارت و جامعه

[ad_1]

این کتاب پیشنهاد می کند که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد و این شهرت آن را در تجارت و جامعه افزایش می دهد. Storchevoy چهار معیار روش علمی خوب را تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری صحیح) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. این یک بررسی تاریخی از تکامل روش شناختی اخلاق هنجاری را ارائه می دهد و چگونگی پیشرفت غیر خطی آن به سمت این پیشرفت علمی در قرن شانزدهم را بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، به رسمیت شناختن اخلاق به عنوان غیر علمی در بین بسیاری از دانشکده های بازرگانی و بازرگانی را به چالش می کشد و استدلال می کند که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که قادر به آشکار کردن حقیقت اخلاقی جهانی است.

[ad_2]

منبع