دانلود کتاب رویکردهای اسکریپت نویسی در آموزش ریاضیات: گفتگوهای ریاضی در تحقیق و عمل

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه از برنامه نویسی می توان هم به عنوان رویکردی آموزشی و هم به عنوان ابزاری تحقیق در آموزش ریاضیات استفاده کرد. این فرصتی را برای نویسندگان فیلمنامه فراهم می کند تا استدلال های ریاضی و یا رویکرد آموزشی خود را بیان کنند. همچنین مجموعه ای از روایت ها را در اختیار محققان قرار می دهد که می تواند با استفاده از دیدگاه های نظری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در فصل ها هم برنامه های “سطح پایین” و هم استفاده از LessonSketch ، یک بستر فناوری بررسی شده است. در این فصل نتایج و بینش چندین مطالعه اخیر با استفاده از برنامه نویسی در تحقیقات و تمرین آموزش ریاضیات ارائه شده است.

[ad_2]

منبع