دانلود کتاب رویارویی و درک: س Basicالات اساسی هرمنوتیک در گفتگوی بین ادیان

[ad_1]

15 سال از تأسیس م ofسسه تحقیقات بین فرهنگی و بین دینی اروپا در اکتبر 2004 دلیل کافی برای ثبت سپاسگزارانه تجربیات و بینش هایی است که در مسیر مشترک خود از طریق پروژه ها و نشریات مختلف به دست آورده ایم و همچنین انتقاد از آنچه که به دست آمده است . به هیچ وجه اتفاقی نیست که س basicالات اساسی هرمنوتیکی در گفتگوی بین ادیان که کارهای ما در زمینه تحقیق و آموزش به عنوان رویارویی و درک در مناطق مختلف اروپا آشکار کرده است. این باید در این پست و در این پست در نظر گرفته شود. به این ترتیب ، به عنوان بخشی از جامعه ما در یادگیری ، ما از هر کسی که می خواهد با ما فکر کند ، در مورد غریبه های خودمان یا در غریبه های خود دعوت می کنیم – مهم نیست که چه چیزی . خاستگاه ، فرهنگ و دین آنها.

[ad_2]

منبع