دانلود کتاب رونالد ریگان

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را از طریق فعالیت سیاسی اولیه و وقایع مهم دولت ریگان ، از جمله انقلاب ریگان ، پایان جنگ سرد و شماره ایران و کنترا ، با رونالد ریگان آشنا می کند. این شامل اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سال های بازنشستگی وی است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای ایالتی مرتبط است. Big Buddy Books یک نسخه از انتشارات Abdo ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

منبع