دانلود کتاب رومئو و ژولیت

[ad_1]

رومئو و ژولیت اولین نمایشنامه های ویلیام شکسپیر هستند. رومئو و ژولیت در یک خانواده متخاصم متولد شدند ، عاشق یکدیگر می شوند و مرگ دلخراش آنها خانواده را آشتی می دهد. این یکی از چهار تراژدی بزرگ شکسپیر است که به دلیل خطوط زیبا و جلوه های نمایشی آن مورد ستایش قرار گرفته است.

[ad_2]

منبع