دانلود کتاب روش قحطی اکولوژیکی برای اتحادیه اروپا: یک طرح تحقیقاتی فولکس واگن: ارزیابی های زیست محیطی

[ad_1]

این کتاب به عنوان دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این گزارش روش کمبود اکولوژیکی (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو منتقل می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه زیست محیطی در مشاغل فراهم می کند و تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا را بررسی می کند. ESM اثرات زیست محیطی سایت های تولید و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM در سال 1990 در سوئیس توسعه یافته و در اثبات حقوق معافیت مالیاتی وضعیت نظارتی به دست آورده است. این روش کلیه تأثیرات قابل توجه در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

منبع