دانلود کتاب روشهای اجزای محدود تصادفی: مقدمه

[ad_1]

این کتاب یک درمان خودکفا از روشهای اجزای محدود تصادفی را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه محکمی در تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای ایجاد کند و مهندسان را قادر می سازد تا در شرایط عدم اطمینان ، تجزیه و تحلیل و طراحی بهتر مفاهیم را انجام دهند. این کتاب شامل مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی متمرکز بر تجزیه و تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش اجزای محدود است. مخاطبان هدف عمدتا از دانشجویان در یک برنامه تحصیلات تکمیلی متخصص در مهندسی سازه تشکیل شده اند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای مهندسان و متخصصان تحقیق مفید باشد.

[ad_2]

منبع