دانلود کتاب روابط عمومی مطالعات حمل و نقل با بودجه عمومی در چین ، ژاپن و کره: سیاست ها ، حاکمیت و چشم انداز همکاری با جهان خارج

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات و نوآوری حمل و نقل بحث می کند ، و امکانات همکاری بین کشورهای مختلف را برجسته می کند. این کتاب برای شکل دادن به پایه ای برای این نوع همکاری ، ابتدا وضعیت موجود در کشورهای جداگانه ، با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره ، شناسایی روند اصلی فناوری و سیاست های نوین نوآوری در این کشورها و بحث در مورد مزایا و چالش های اصلی آنها را توضیح می دهد. . برای ایجاد همکاری بین آنها این کتاب نه تنها در این سه کشور ، بلکه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز یک منبع ارزشمند برای محققان حمل و نقل ، مقامات تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل است. این برنامه با ارائه نمایشی از تحقیقات و سیاستهای فعلی حمل و نقل ، مبادلات و همکاری بین ملتها را ارتقا می بخشد.

[ad_2]

منبع