دانلود کتاب روابط ترکیه و آلمان. : چشم اندازهایی از گذشته و حال.

[ad_1]

مجموعه مطالعات در مورد شرق مدرن مروری دارد بر پدیده های مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن و معاصر مسلمان. این مجلدات نه تنها کشورهای خاورمیانه و نزدیک را در نظر می گیرد ، بلکه اسلام و فرهنگ مسلمانان را در سایر نقاط جهان ، به عنوان مثال در اروپا و ایالات متحده بررسی می کند. مجموعه مطالعات شرق شناسی مدرن توسط کلاوس شوارتز ورلاگ در سال 2010 تاسیس شد.

[ad_2]

منبع