دانلود کتاب روابط بین الملل و سطح جنوب آسیا: آسه آن ، استرالیا و هند

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک مجموعه ، تلاش می کند تا جغرافیای آسیا را دوباره درک کند. این جلد به جای یک هسته ساکن در شرق آسیا ، مرزهای جنوبی آسیا را که توسط گروه بازرگانی آسه آن و روابط بین المللی در حال رشد آسیا نمادین شده است ، تحلیل می کند. همکاران شامل بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه هستند ، و این مقاله را به عنوان مرجعی برای دانشجویان ، دانشگاهیان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی معرفی می کنند که طیف سیاسی معاصر آسیا را در زمان واقعی تحقیق می کنند.

[ad_2]

منبع