دانلود کتاب روابط آفریقایی و فرانسوی: زباله های فرانسوی: طرفداری برای تغییر پارادایم در سیاست آفریقایی فرانسه

[ad_1]

این کار همانطور که از زمان ورود جمهوری پنجم به فرماندهی ژنرال دوگل اعمال شده است ، خواستار تغییر در سیاست آفریقایی فرانسه است. با وجود نزدیک به 60 سال استقلال ، کشورهای آفریقایی منطقه فرانسوی زبان هنوز به استعمارگران سابق خود وابسته هستند ، که دائماً قوانین خود را برای منافع کلانشهرهای استعماری سابق دیکته می کنند.

[ad_2]

منبع