دانلود کتاب رهنمودهای قرارداد کار در تسهیلات انجمن کاریتاس آلمان (AVR): نسخه کتاب 2020

[ad_1]

نسخه كتاب AVR 2019. نسخه متن رسمی انجمن كاریتاس آلمان شامل تمام مقررات منطقه ای. این بدان معناست که شما همیشه از وضعیت حقوقی موجود آگاهی خواهید داشت و می توانید آن را به مناسب ترین شکل طراحی و اجرا کنید. دستی ، عملی ، ارزان. مزایای شما – نسخه متن رسمی انجمن Caritas آلمان eV – تصمیمات مرکزی KODA ، مقررات EC ، دستورالعمل های اجرایی ، مقررات اساسی ، از جمله چارچوب MAVO – برای RK شمال ، شرق ، نوردراین-وستفالن ، مرکز ، BW و بایرن اعمال می شود – حاشیه و فهرست – مطالب اضافی در صفحه اصلی ما

[ad_2]

منبع