دانلود کتاب رهبری و پیروان اصیل: چشم اندازهای بین المللی

[ad_1]

این کتاب دو نقطه کانونی از تحقیقات اصلی رهبری را برجسته می کند: دیدگاه های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از روزهای فلسفه یونان رواج داشته است ، اما دانشمندان رهبری تا دهه 1990 شروع به بررسی جدی رهبری معتبر نکردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکتهای نظری را گرد هم آورده است تا بینش پیرامون رهبری معتبر در سراسر جهان را ارائه دهد. این کتاب با پوشش مباحثی مانند خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری و پیروی مجسم و رفتارهای غیراخلاقی ، شامل پیشگفتاری درباره رهبری اصلی توسط ویلیام ال گاردنر ، دانشگاهی اصلی است.

[ad_2]

منبع