دانلود کتاب رهبری محلی در عصر جهانی: تغییر سیاست و رفتار در شهرها

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاست را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده تعریف می کند که کدام رفتارها ارتباط اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی فعالیت را مهار یا مهار می کنند. این نشانه های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مطالعه موردی محلی ارائه می دهد که مقررات دوگانه رهبری تحول آفرین و یک ساختار قانونگذار-فعال احتمالاً اقتصاد محلی را به فرصت های اقتصاد جهانی متصل می کند. علاوه بر این ، این تحقیق اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای باز کردن پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب در زمینه های مختلف تحصیلی گسترش یافته و گسترش می یابد و محققان روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت دولتی ، مهاجرت و سیاست را به خود جلب می کند.

[ad_2]

منبع