دانلود کتاب رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی: یک راهنمای دوره تخصصی MBA

[ad_1]

این کتاب بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی متمرکز است و برنامه اصلی درسی را که معمولاً در یک برنامه MBA متخصص در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ارائه می شود ، به خواننده می دهد. مباحث تحت پوشش را می توان برای انواع موقعیت های تجاری واقعی استفاده کرد. هدف این کتاب کمک به رشد و توسعه افراد در اقتصاد رقابتی و جهانی با پوشش آخرین تحولات مدیریت منابع انسانی است. سیاست ها و شیوه های فعلی منابع انسانی و همچنین شیوه ها و تئوری های ابتکاری در این کتاب توضیح داده شده است.

[ad_2]

منبع