دانلود کتاب رستگاری قفسه سینه

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ها ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی را رد می کند و “جایگاه خود را در میان رهبران علم تجدید حیات اپرا فضا تأیید می کند” (هفته نامه ناشران). در اواخر قرن بیست و ششم ، نسل بشر تا آنجا پیش رفت که ناخواسته باعث مهارکننده ها شد – دستگاه های کشتار بیگانه که برای شناسایی زندگی هوشمند و نابودی آن طراحی شده اند. تنها امید برای بشریت در نجات یک انبار مخفی از سلاح های روز قیامت و یک خائن به نام کلاوین مصمم است که آنها را پیدا کند. اما گروه های دیگر برای اهداف خود سلاح می خواهند و اسلحه ها نیز برنامه کاملاً متفاوتی دارند …

[ad_2]

منبع