دانلود کتاب رستوران ها: تأثیر همه گیر

[ad_1]

صنعت رستوران سازی در سه ماه اول شیوع بیماری 120 میلیارد دلار ضرر کرد و تخمین زده می شود که 240 میلیارد دلار خسارت تا پایان سال 2020 حفظ کند. رستوران ها: تأثیر همه گیر تأثیر از نظر مصرف کننده و تجاری را در صنعت اندازه گیری می کند. ارزیابی ها برای مارک های رستوران ، خدمات کامل و خدمات محدود و پذیرایی دانشگاه انجام می شود. داده های درآمد ماهانه زمینه ای برای کار تحقیقاتی و برنامه ریزی استراتژیک فراهم می کند. یافته های بررسی بینش در مورد تغییرات پس از اپیدمی مورد انتظار در رفتار خوردن مصرف کننده و تغییر در هزینه ها را فراهم می کند. این کتاب الکترونیکی رشد در حمل و نقل و تحویل ، افزایش خدمات روحی ، آشپزخانه های ارواح ، نوآوری در خدمات اتومبیل ، تأکید جدید در طراحی رستوران و موارد دیگر را بررسی می کند.

[ad_2]

منبع