دانلود کتاب راه های اقتصاد پایدار: خلاصه ای از تعهدات مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس و انتشار خالص صفر

[ad_1]

تمرکز این حجم ویرایش شده شناسایی چالش های پیش روی سازمان ها در دستیابی به انتشار صفر گاز گلخانه ای و اقتصاد انرژی جدید تا سال 2050 و جستجوی راه حل هایی از بخش های مختلف اقتصاد برای اطمینان از انتقال به آینده با انتشار صفر است. تحقیق ارائه شده در اینجا با بیان مقدماتی در مورد رشد و پایداری به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت اول بحث در مورد استراتژی های اقتصاد پایدار با هدف انتشار صفر است. بخش دوم شامل مطالعات موردی مخصوص صنعت با تمرکز بر ساخت و ساز و فعالیت های مرتبط با آن است. فصل سوم به مطالعات موردی ویژه کشورها از منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. هر فصل به یک یا چند موضوع زیر می پردازد: بهبود ، کاهش ، سازگاری و / یا ارتقا مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی به عنوان بخشی از دستیابی به اقتصاد پایدار. این جلد ماهیتی چند رشته ای دارد و از رشته های مختلف علوم اجتماعی ، بازرگانی ، محیط زیست و سیاست استفاده می شود و مورد توجه آژانس های توسعه سازمان ملل ، م institutionsسسات دانشگاهی ، سیاست گذاران دولت ، NGO ها و رهبران تجارت خواهد بود.

[ad_2]

منبع