دانلود کتاب راهنمای پرنده نگری خوب استرالیا: کوئینزلند شمالی

[ad_1]

این پنجمین کتاب ما از مجموعه راهنمای سفر جامع به مکان های تماشای پرندگان در استرالیا است. راهنمای شمال کوئینزلند جالب ترین و قابل دسترسی ترین مکان های تماشای پرندگان واقع در نیمه شمالی ایالت وسیع کوئینزلند را توصیف می کند. شرح هر سایت تماشای پرندگان ، حداقل شامل توضیحات زیستگاه ، امکانات سایت و پرندگان مهم است. نویسندگان یافته های خود را با مشاهدات تایید شده گزارش شده بصورت آنلاین بررسی و تکمیل کردند. در قالب کتاب نیز موجود است. https://www.australian-good-birding-guide.com/ سایر کتاب های Ted & Alex Wnorowski: راهنمای تماشای پرندگان خوب در استرالیا: NSW-ACTA در حال آماده سازی: راهنمای تماشای پرندگان خوب در استرالیا: استرالیای جنوبی

[ad_2]

منبع