دانلود کتاب رابین

[ad_1]

درباره مراحل مختلف چرخه زندگی برفک ، از تخم مرغ آبی گرفته تا پرنده ای خروشان ، اطلاعاتی کسب کنید. همانطور که از دیدگاه رابین شرح داده شد ، خوانندگان اول تجربه دست اول مراحل زندگی را می گیرند. جملات ساده به بهبود تشخیص کلمات و بهبود مهارت خواندن کمک می کند. هر كتاب در این مجموعه شامل فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و شرح حال نویسنده است.

[ad_2]

منبع