دانلود کتاب رابطه خیرات مسیحی در کلیسای محلی

[ad_1]

در مواقع بحران ، بیماری و رنج ، این کلیسای محلی است که بیشتر ما با کسی تماس می گیریم که متخصص کمک به روابط برای حمایت معنوی ، تشویق و راهنمایی است. در کلیساها شاهد قدرت دعا و راحتی روح القدس هستیم که زندگی را دگرگون می کند. کلیساهای محلی از طریق ستایش و دوستی قدرت بهبود را نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند برنامه ها و روش های مختلفی را برای آموزش و انگیزه دادن به مشاوران محلی برای بردن افراد افسرده و آسیب دیده به عیسی مسیح بیاموزند. مهمترین این نکات بخشش است.

[ad_2]

منبع