دانلود کتاب رابطه از طریق فناوری: تعامل اجتماعی روزمره

[ad_1]

این کتاب به یکی از مهمترین س questionsالات زمان ما پاسخ می دهد ، آیا اتصال گسترده شبکه های تلفن همراه و اجتماعی منجر به ارتباط شخصی تر با یکدیگر می شود؟ این یک توضیح مبتنی بر شواهد از نقش فناوری در روابط نزدیک است که با س questionsالات مهمی مواجه است از جمله اینکه در این عصر دیجیتال ارتباطات رو در رو چیست ، آیا رسانه های اجتماعی برای رفاه ما مضر است و ارتباط آنلاین چگونه است گسترش به ارتباطات و روابط آفلاین ما. هر قسمت به بررسی تأثیرات مثبت و منفی رسانه ها بر روابط می پردازد و در یک ارزیابی متعادل از چگونگی تغییر پیشرفت فناوری در ارتباطات ما با یکدیگر ، همگرا می شود. ارتباط از طریق فناوری بر استفاده از رسانه در زندگی و روابط روزمره ما تمرکز دارد ، تمرکز بر ارتباط با مهمترین افراد زندگی ما و پیگیری تغییرات در ارتباطات واسطه ای رایانه در طول زمان است.

[ad_2]

منبع