دانلود کتاب رابرت بویل: توسط خودش و دوستان: با بخشی از “زندگی گمشده بویل” ساخته ویلیام واتون

[ad_1]

وجهه رابرت بویل مدیون مجموعه ای از نقد و بررسی های مردانی چون جان اویلین ، گیلبرت برنت و سر پیتر پت است که اندکی پس از مرگ وی را به خوبی می شناختند. این کتاب شامل مجموعه ای از این متون منتشر نشده قبلی است.

[ad_2]

منبع