دانلود کتاب ذهن شمن: حکمت هونا که زندگی شما را تغییر خواهد داد

[ad_1]

یادگیری اینکه مثل یک شمن فکر کنید این است که خود را با طیف جادویی از امکانات بی نهایت ، حقایق غیبی ، واقعیت های جایگزین و حمایت معنوی تطبیق دهید. هنگامی که یک شمن از آنچه اتفاق افتاده خوشش می آید ، آنها می دانند که چگونه آن را بهتر کنند ، و اگر این کار را نمی کنند ، می دانند که چگونه آن را تغییر دهند. ذهن شمن کتابی است که به خواننده می آموزد چگونه ذهن خود را به یک ذهن تبدیل کند که جهان را از دریچه درمانگران بومی باستان ترسیم کند. این کارگاه بر اساس کارگاه امگا به همین نام ساخته شده است.

[ad_2]

منبع