دانلود کتاب ذخیره کابیل

[ad_1]

“در خارج از روستا ، زمین یک شاخ گاو می شود ، دریا تهی نیست ، مرده ها شب به صورت شب پره می شوند ، مار هفت دارت دارد ، چیزی جز” جهان “چیزی نیست جز” جهان ” این داستان سفر نویسنده است که به ما امکان می دهد تفاوت های ظریف و پیچیده فرهنگ کابیل پر از تخیل مدیترانه ای را تحت تأثیر واقعیات دوران استقلال پس از 1962 ببینیم و احساس کنیم.

[ad_2]

منبع