دانلود کتاب ذخیره سازی دیجیتال در لوازم الکترونیکی مصرفی: راهنمای اساسی

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای برای ذخیره سازی دیجیتال برای وسایل الکترونیکی مصرفی است. درباره انواع ذخیره سازی دیجیتال ، از جمله فن آوری های ذخیره سازی حالت جامد غیر فرار و مزایا و معایب آنها بحث می کند. این مقاله بهترین روشهای انتخاب ، یکپارچه سازی و استفاده از دستگاههای ذخیره سازی را برای کاربردهای مختلف مورد بحث قرار می دهد. این شبکه در یک سازمان کلی شبکه ای را کشف می کند که فضای ذخیره سازی خانه همیشه در دسترس را با فضای ذخیره سازی دیجیتال در ابر ترکیب می کند تا زیرساختی برای پشتیبانی از برنامه های مصرف کننده نوظهور و اینترنت اشیا ایجاد کند. همچنین به نقش دستگاه های ذخیره سازی دیجیتال در ایجاد امنیت و حریم خصوصی در محصولات مصرفی می پردازد.

[ad_2]

منبع