دانلود کتاب دیوار برلین: تصاویر و حقایقی را درباره دیوار برلین برای کودکان کشف کنید!

[ad_1]

دیوار برلین قسمت عمده ای از اتحاد جماهیر شوروی بود و آلمان را به دو طرف تقسیم می کرد. چه تاثیری بر زندگی آنجا داشت؟ دامنه واقعی این تصمیم چه بود و چگونه دیوار ساخته شد؟ به همه این س questionsالات و موارد دیگر می توان در این مجموعه واقعی پاسخ داد!

[ad_2]

منبع