دانلود کتاب دین کوران

[ad_1]

این مقدمه کوتاه از مجموعه حکمت شرق شامل معرفی مختصری از اسلام و مجموعه ای از گزیده های فعلی ترجمه قرآن توسط پالمر است. این موضوعات مانند شیطان ، جن ، ازدواج ، حج ، نماز ، روزه ، فرشتگان و موارد دیگر را پوشش می دهد.

[ad_2]

منبع