دانلود کتاب دینامیک ساختاری محاسباتی: مقالات کارگاه بین المللی ، IZIIS ، اسکوپیه ، مقدونیه ، 22 تا 24 فوریه 2001

[ad_1]

مقالاتی که در این مجلد وجود دارد ، با تأکید ویژه بر پویایی سازه ای زلزله ، در مورد امکانات فن آوری محاسبات برای یافتن راه حل های بهتر برای مشکلات در مناطق مختلف پویایی سازه ای بحث می کنند.

[ad_2]

منبع