دانلود کتاب دکتراشناسی سه گانه: الهیات عبادت TF و JB Torrance به عنوان مشارکت روح در ارتباط روح با پدر

[ad_1]

بیشتر رویکردهای الهیات آیینی ، انسان محور است: کارهای آیینی عمدتاً بر روی کاری است که ما ، پرستشگران ، انجام می دهیم. توماس اف تورنس و جیمز بی تورانس رویکردی سه گانه و کریستوسنتریک ارائه می دهند. این امر نه تنها “چرا” عبادت ، بلکه همچنین “چه چیزی یا چگونه” عبادت را آگاه می کند ، بلکه شخصیتی است که ما می پرستیم. از همه مهمتر ، او كاملاً به نقش كلیدی انسانیت مسیح به عنوان كاهن اعظم صعود شده كاملاً اذعان دارد ، و تنها عبادت كامل را ارائه می دهد و ما را قادر می سازد كه فقط با روح خدا را پرستش كنیم.

[ad_2]

منبع