دانلود کتاب دوست یابی می تواند قتل باشد

[ad_1]

سال سختی بوده است و بازگشت به شهر خود همیشه تجربه خوشی نیست. وقتی بهترین دوستانم سید و ریکی اصرار داشتند که به جلسه بیستم دبیرستان برویم ، “چقدر ممکن است بد باشد؟” فکر کردم تاریخ دبیرستان می تواند سرگرم کننده باشد … یا قتل! یک لیوان شراب بریزید و از این واحد واحد پر از شراب و شراب که حدس شما را تا آخر حدس می زند ، لذت ببرید!

[ad_2]

منبع