دانلود کتاب دوست سیاه

[ad_1]

از آنجا که این یک داستان خیلی معروف نیست و بیشتر لذت آن بستگی به تعجب دارد که تاکید داستان در خواننده ایجاد می کند. وینستون بانتر ، به عنوان اولین همسر در کشتی یاقوت کبود ثبت نام کرد ، کشتی ای که عازم کلکته بود. از فرمانده وی ، کاپیتان جونز ، فردی فوق العاده ناخوشایند ، مشکوک و دمدمی مزاج توصیف می شود که معتقد است دیگر ملوانهای بالای چهل سال مناسب نیستند و او همیشه از ارواح و راه های برقراری ارتباط با آنها صحبت می کند. با وجود همه شوخ طبعی های عجیبی که در چارچوب این داستان زندگی می کند ، مطمئناً می توانید راوی را نسبت به دیدگاه جان مبنی بر اینکه دیگر ملوان سالخورده مناسب نیست ، بسیار بدبین باشید ، زیرا او نظر تندی مانند پارگی های موی خاکستری می دهد. در جستجوی اسکله در بنادر انگلیسی.

[ad_2]

منبع