دانلود کتاب دور سایه ها: رومی

[ad_1]

دیکتاتور سیلوستر که از ظهور سایه های مرموز و احتمال خیزش مردمی آزار دیده است ، از سقوط او می ترسد. هنوز هم او امیدوار است که با درمان های قطعی بتواند بر این چشم انداز ناامید کننده غلبه کند. بیدار کردن ، متأسفانه ، بی رحمانه است. پزشکان جادوگر سایه ها را متوقف نمی کنند ، روش های آنها برای تعدیل مخالفان دیگر کارایی ندارد. سپس شکاف ناامیدی را در زیر حاکم سابق باز می کند. در میان پریشانی ، تأمل ، که قبلاً خالی از رفتار کشور بود ، به نظر وی کمک ایده آل برای تغییر سرنوشت بود. رنگهای نمایشی مورد مطالعه با چاشنی شوخ طبعی ، دور سایه ها به بررسی تأثیرات ترس در مسائل قدرت می پردازد. درباره نویسنده فیلیپ نگالا متولد کنگو-برازاویل ، بیست سال در فرانسه زندگی می کند. La Ronde des ombres ، حرفه ای وکیل ، اولین رمان او است.

[ad_2]

منبع