دانلود کتاب دوره های کوچک دایره SMART:

[ad_1]

این کتاب سازمانی را توصیف می کند که استعدادهای جوان ریاضی را از طریق فعالیت های فوق برنامه معنادار ، مینی دروس درون یک “دایره” ریاضی ، کشف و پرورش می دهد. این سومین جلد از سه گانه است که به طور خاص پروژه SMART Circle را در سال 1981 در ادمونتون ، کانادا تاسیس کرد. و توضیح می دهد که واقعاً در حلقه چه اتفاقی افتاده است. جلد اول نحوه اجرای Circle و جلد II ، متشکل از پروژه های دانشجویی ، با هدف Circle را توضیح می دهد. هر سه جلد منابع غنی (مشکلات ریاضی ، آزمون ها و بازی ها ، با راه حل های خود) را فراهم می کند. این کتاب ها برای دانش آموزان با انگیزه شخصی که می خواهند تحقیق مستقلی انجام دهند ، معلمانی که با این دانش آموزان کار می کنند و معلمانی که هم اکنون در حال برنامه ریزی یا برنامه ریزی برای اجرای حلقه های ریاضی خود هستند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

منبع