دانلود کتاب دوام و آینده سایتهای استخراج سابق: مثال Loos-en-Gohelle ، Lens-Liévin Agglomeration Society

[ad_1]

در قلب حوضه معدن سابق Houillères du Nord-Pas-de-Calais واقع شده است ، Loos-en-Gohelle شاهد آخرین معدن خود در سال 1986 است. از آن زمان ، شهرداران متوالی شهر تمام تلاش خود را انجام داده اند. برای محافظت از میراث معدن و پیشنهاد سیاست های جدید توسعه محلی که این کتاب گزارش می دهد. بر اساس تشخیص منطقه ای ، نویسنده روش های احتمالی دیگری را برای تصمیم گیرندگان محلی پیشنهاد می کند. استفاده از تکنیک های بازاریابی منطقه ای ، ارتقا of اقتصاد خلاق ، اقتصاد میراث و اقتصاد نقره مسیرهای ممکن در کوتاه مدت و میان مدت است. سرانجام ، توسعه فعالیت های گردشگری ممکن است در طولانی مدت مهم باشد.

[ad_2]

منبع