دانلود کتاب دهمین کنفرانس بین المللی سیستم های شناخت رایانه CORES 2017 مجموعه مقالات:

[ad_1]

این کتاب مطالعه جامعی از یکی از جنبه های امیدوار کننده در هوش مصنوعی ، سیستم های تشخیص رایانه را ارائه می دهد. این مجموعه 52 مقاله با دقت انتخاب شده را ارائه می دهد که در مورد جنبه های روش شناختی و کاربردهای تحقیق حاضر با مشارکت متخصصان در زمینه تشخیص الگو بحث می کند. این شامل بخش های زیر است: ویژگی ها ، یادگیری و طبقه بندی ها بیومتریک طبقه بندی جریان داده ها و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ پردازش تصویر و بینایی رایانه ای برنامه های پزشکی برنامه های کاربردی یک ابزار مرجع ارزشمند برای دانشمندانی که با مشکلات طراحی الگوی رایانه ای ارتباط دارند علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی و سیستم های تشخیص ، از جمله محققان و دانشجویان رباتیک.

[ad_2]

منبع