دانلود کتاب دفترچه خاطرات سفر دانشگاهی مورخ پزشکی

[ad_1]

این نویسنده که یک دانشگاه دوتایی است ، این شانس را داشت که آثار خود را به موسسات معتبر ارائه دهد. این مطالعه همه این مطالعات دانشگاهی را گرد هم آورده است. تاریخچه پزشکی پیوندی است که همه این متون ، همه این جهان ، همه این لحظات بی انتها را به هم پیوند می دهد. در اینجا خلاصه ای از تحقیقات موفق ترین مقالات وی ، از ارتش بزرگ تا جنگ جهانی اول ، از پزشکی گرفته تا دندانپزشکی دامپزشکی آورده شده است.

[ad_2]

منبع